RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ


7.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań,  rozmowy  z  dzieckiem.
8.00 - 8.45
Przygotowania do zajęć lekcyjnych. Zajęcia indywidualne z  uczniami.
8.45- 9.00
Śniadanie.
9.00 -11.00
Dowolne gry i zabawy. Oglądanie programów i filmów TV  dla dzieci, bajek.
Czytanie książek, komiksów.
Zabawy ruchowe na boisku szkolnym  lub sali gimnastycznej.
11.00-11.30
Przygotowania do obiadu.
11.30-13.00
Obiad dla uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego. Zabawy rekreacyjne.
13.00-14.00
Odrabianie zadań domowych.
14.00-15.00
Planowe zajęcia dydaktyczne zorganizowane  z całą grupą, zajęcia
z nauczycielem do tematyki obowiązującej  w danym tygodniu miesiąca: plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, przyrodnicze, zajęcia ruchowe
i rekreacyjne.
15.00-15.45
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem.
15.45-16.00
Zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci.